مسعود پزشکیان در واکنش به اتفاق های پس از فوت مهسا امینی گفت: می گویید برخورد نامناسب با این خانم نکرده ایم؛ خب شفاف سازی کنید! یک تیم ارزیابی درست کنید.

به گزارش مرور نیوز، مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس، در واکنش به اتفاق های پس از فوت مهسا امینی گفت: در مورد مهسا امینی، همه باید بیایند پاسخ بدهند! از نظر علمی نمی شود که کسی همین جوری بیفتد!

این طور نباشد که هر کسی خواست حرف بزند بگویید اینها ضدنظام هستند!

می گویید برخورد نامناسب با این خانم نکرده ایم؛ خب شفاف سازی کنید! یک تیم ارزیابی درست کنید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز