فرمانده نیروی هوای ارتش گفت: نیروی هوایی مقتدر آماده مقابله با هر نوع تهدید و اجرای هر نوع مأموریت براساس دریافت دستور از سلسله مراتب فرماندهی است.

به گزارش مرور نیوز، امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به فرمایش اخیر فرمانده معظم کل قوا مبنی بر لزوم افزایش توان رزمی نیروهای مسلح اظهار داشت: رشد، توسعه و پیشرفت کشور در سایه تحقق امنیت پایدار شکل می‌گیرد و امروز نیروی هوایی نیز تلاش می‌کند تا توان رزمی خود را نسبت به گذشته ارتقا دهد و نیازهای خود را در داخل تأمین کند که تاکنون نیز در این عرصه موفق بوده است.

وی افزود: امروز نیروی هوایی مقتدر آماده مقابله با هر نوع تهدید و اجرای هر نوع مأموریت براساس دریافت دستور از سلسله مراتب فرماندهی است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در خصوص جشنواره مالک اشتر و اثربخشی کیفی آن در سطح نیروها هم گفت: اشراف فرماندهی کل قوا که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح در قالب جشنواره مالک اشتر برگزار می‌شود، هرساله با رویکرد علمی و دانش‌محور برگزار می‌شود و اثر مطلوبی را بر دقت عمل و ارتقای توان عملیاتی نیروهای مسلح دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز