مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس مرکز بین المللی توسعه سیاستهای مهاجرتی به هزینه هایی که در طول چهار دهه گذشته ایران برای بیش از ۵ میلیون اتباع افغانستان متحمل شده و بار سنگینی که این موضوع بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است اشاره کرد.

به گزارش مرورنیوز، در دیدار علیرضا محمودی، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان با مایکل اشپیندلگر رئیس مرکز بین المللی توسعه سیاستهای مهاجرتی که امروز در وین انجام شد، مسائل مهم ‌مورد علاقه دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به هزینه هایی که در طول چهار دهه گذشته ایران برای بیش از ۵ میلیون اتباع افغانستان متحمل شده و بار سنگینی که این موضوع بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، بر عزم و اراده کشورمان و همچنین تاکیدات موکد مسئولین کشور برای رسیدگی به امور مهاجران افغان، به ویژه در زمینه نیازهای آموزشی و بهداشتی آنان تاکید و در عین حال، از بی توجهی نهادهای بین المللی و اِعمال استانداردهای دوگانه توسط دولت‌های غربی در خصوص مهاجرین انتقاد کرد.

اشپیندلگر هم با تاکید بر لزوم توسعه همکاریها با ایران و توجه به جایگاه مهم کشورمان در مدیریت مهاجرت، خواستار توسعه گفتگوها و همکاریهای مشترک شد.

در این دیدار طرفین برای تداوم گفت و گوها در خصوص مسائل چندوجهی مهاجرت توافق کردند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز