عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی به نا آرامی های اخیر در ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به نا آرامی های اخیر در ایران واکنش نشان داد. متن توییت سعید جلیلی به شرح زیر است:

سوال اول : با زور و کتک نمی‌شود یک قطب جامعه را به‌سمت قطب دیگر کشاند.

پاسخ: در همین مدت فقط در تهران ۶ نفر از مدافعان امنیت که می‌گویند قدرت و اسلحه در دست دارند شهید شدند درحالیکه کسی از طرف مقابل کشته نشده است. قدرت انقلاب‌ اسلامی، قدرت نرم است.‌

‌سوال دوم : فرقی نمی‌کند که چه‌چیزی را بخواهید با نیروی نظامی به مردم تحمیل کنید، مردم از آن متنفر می‌شوند.

پاسخ: فتنه ۸۸، هشت‌ماه طول کشید چون نظام نمی‌خواست از قدرت سخت استفاده کند. باید شبهه‌ای که برای جامعه ایجاد شده بود، برطرف می‌شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز