بهادری جهرمی در بخش دوم همایش ملی جهاد تبیین گفت:آنها شعار آزادی و حکایت از حقوق زنان می دهند ولی وقتی ناامید می شوند، ماهیت ضد آزادی و زن خود را نمایان می کنند.

به گزارش مرور نیوز، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در بخش دوم همایش ملی جهاد تبیین و اطلاع رسانی هنرمندانه، با تسلیت شهادت جمعی از شهروندان کشورمان در حوادث تروریستی ایذه و اصفهان، اظهار کرد: این اقدامات ناشی از عدم همراهی مردم با اقدامات این عمال دولت های تروریست پرور و حامی تروریست است.

وی ادامه داد: گروه های تروریستی با جنگ ترکیبی و شناختی و شیوه هایی که روشن نیست اقدام می کنند ولی وقتی ناامید می شوند راهی جز اقدام شفاف ندارند و دیگر نگران خون کودک و زنان نخواهند بود. آنها شعار آزادی و حکایت از حقوق زنان می دهند ولی وقتی ناامید می شوند، ماهیت ضد آزادی و زن خود را نمایان می کنند البته اقدامات تروریستی آنها بدون پاسخ نمی ماند. شهدای این چند روز اخیر را باید شهدا و قربانیان تروریسم رسانه ای نامید.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز