خزعلی در حاشیه مراسم تجلیل از ورزشکاران گفت: آمارهای کسب عناوین و افتخارات نشان می‌دهد ورزش بانوان در دولت سیزدهم نسبت به دوره قبل ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش مرور نیوز، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه مراسم تجلیل از ورزشکاران با اشاره به ضرورت حضور بانوان در عرصه ورزش ملی و بین‌المللی اظهار داشت: : آمارهای کسب عناوین و افتخارات نشان می‌دهد ورزش بانوان در دولت سیزدهم نسبت به دوره قبل ۱۰۰ درصد رشد داشته است.همچنین تعداد مدال آوران ۲ برابر شده که این جای بسی خوشحالی است و بهترین سند برای شکوفایی بانوان ورزشی در دولت سیزدهم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تجلیل از ۳۰۰ مدال آور در مراسم افزود: در این نشست ورزشکاران نیازها و مطالبات خود را صریحا و بدون واسطه با رئیس جمهور مطرح کردند؛ بعضی از ورزشکاران در قالب سخنرانی و بعضی به صورت حضوری و برخی دیگر با دادن نامه دغدغه‌های خود را در زمینه ورزش حرفه‌ای بانوان با رئیس جمهور مطرح کردند.

 

خزعلی اظهار داشت: بیشترین مطالباتی که از سوی ورزشکاران زن مدال آور مطرح شد در اختیار داشتن امکانات ورزشی، ایجاد ‌سالن های ورزشی مناسب، تامین ‌تجهیزات حرفه ای ورزشی، پشتیبانی برای سفرهای خارجی و مشارکت در مسابقات بین المللی بود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه یکی از مهمترین درخواست‌های ورزشکاران بانو مهیا شدن شرایط استخدام بود، تصریح کرد: با درنظر گرفتن شرایط فعلی کشور و محدودیت‌ها این خواسته به حق مدال آوران زن ورزشکار باید درنظر گرفته شود و جا دارد از سوی وزارت ورزش در این مورد اهتمام و حمایت ویژه صورت بگیرد.

مراسم تجلیل از بانوان مدال آوران ورزشی ایران به میزبانی حمیدسجادی وزیر ورزش، و با حضور سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور و انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با حضور بانوان افتخارآفرین ورزشی برگزار شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز