منصوری گفت: مجموع اعتبارات عمرانی و تسهیلات استان ایلام 4870 میلیارد تومان بوده که بیش از 3 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی و 600 میلیارد سهم تسهیلات و مابقی سهم تسهیلات بنگاههای اقتصادی است.

به گزارش مرور نیوز، صبح امروز محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور ضمن حضور در ایلام در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: در استان ایلام طی دو مرحله مصوبه تصمیمات خوبی صورت گرفته که انشاءالله امروز طی بازدیدهایی تسریع در انجام پروژه ها صورت می‌گیرد.

وی افزود: دور اول سفر رئیس جمهور به ایلام 100 مصوبه منعقد که در مرحله دوم بیش از 40 مصوبه دیگر اضافه و در مجموع 142 مصوب شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: مجموع اعتبارات عمرانی و تسهیلات 4870 میلیارد تومان بوده که بیش از 3 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی و 600 میلیارد سهم تسهیلات و مابقی سهم تسهیلات بنگاههای اقتصادی است.

وی یادآور شد: بیش از 3 هزار میلیارد که سهم تسهیلات بوده تقریبا 1470 میلیارد تعهد سازمان برنامه و بیش از هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور اضافه کرد: 70 درصد تعهد سازمان برنامه و بودجه و دولت از مرحله اول سفر برای استان تحقق یافته که یک گام مستحکمی برای استان از طرف دولت است.

وی اظهار داشت: مصوبات سفر و تعهدات دولت جزء اولویتهای پیگیری ها و تمام تعهدات به مردم عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

منصوری توضیح داد: مهم تر از اصل پروژه، جنس انعقاد و رسیدگی به این پروژه هاست که بصورت میدانی و روحیه جهادی و نگاه حل مسئله توسط دولت طراحی شده که اثرگذار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: برای بیمارستان رازی ایلام در سفر اول 20 میلیارد تومان مصوب و تخصیص یافته و در مرحله دوم 30 میلیارد تعهد شده است.

معاون رئیس جمهور بیان داشت: برای سامانه گرمسیری 500 میلیارد تومان مصوب شده که 475 میلیارد تخصیص یافته که در صورت نیاز اعتبار مجدد پیگیری و اقدام خواهد شد.

منصوری اضافه کرد: با توجه به فشارهای مضاعف دشمن رئیس جمهور و هئیت دولت مصمم به خدمتند و این دولت یک دولت شبانه روزی و قائل به مدیریت میدانی هستند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز