وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وظیفه خود می دانیم که از اهالی فرهنگ و رسانه حمایت کنیم از اینرو با نهادهای امنیتی جلسه داریم تا به افراد کمک کنیم.

به گزارش مرور نیوز، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: بنای‌مان این است با گفتگو و شفاف‌سازی اجازه ندهیم کار به جایی برسد که موجب نگرانی شود. از آن‌هایی که به لحاظ حرفه‌ای دچار مشکل می‌شوند، دفاع و حمایت می‌کنیم.

وی ادامه داد: همچنین برای افرادی که از اصحاب فرهنگ و هنر در اغتشاشات اخیر اتفاقاتی افتاده است، وظیفه خود می‌دانیم که از اهالی فرهنگ و رسانه حمایت کنیم. با نهادهای امنیتی جلسه داریم تا به افراد کمک کنیم. دستگاه‌های امنیتی و قضایی هم همکاری‌های خوبی داشتند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: سیاست دولت مردمی گسترش دیپلماسی فرهنگی و هنری است. در یک سال گذشته ارتباطات فرهنگی‌مان را افزایش دادیم.

اسماعیلی گفت: در همه کشورهای هدف از جمله کشورهای منطقه و جهان اسلام و آفریقایی این موضوع را دنبال می‌کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز