​سخنگوی دولت گفت: با توجه به جایگاه و اهمیت حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی در دولت، حقیقتا ساختارهایی که بیست سال پیش طراحی شده و اصلاح آن ۱۳ سال قبل رخ داده ساختاری نیست که متناسب با شرایط امروز در این جنگ ناعادلانه و مملو از اقدامات غیرحقوقی و ضدحقوقی بتواند آنگونه که باید نقش‌آفرینی کند.

به گزارش مرورنیوز، علی بهادری جهرمی در آیین تکریم و معارفه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، گفت: با توجه به جایگاه و اهمیت حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی در دولت، حقیقتا ساختارهایی که بیست سال پیش طراحی شده و اصلاح آن ۱۳ سال قبل رخ داده ساختاری نیست که متناسب با شرایط امروز در این جنگ ناعادلانه و مملو از اقدامات غیرحقوقی و ضدحقوقی بتواند آنگونه که باید نقش‌آفرینی کند.

بهادری جهرمی گفت: ما برای جنگ نظامی هم قواعد داریم اما در این جنگ رسانه‌ای هیچ یک از اصول انسانی را دنیای غرب و دشمنان رعایت نمی‌کنند. در این جنگ تمام‌عیار و تمام‌قد علیه ایران نیاز به سرمایه‌گذاری و تمرکز بیشتر هستیم و یکی از این تمرکزها ساختاری است.

وی گفت: این حرکت تحولی در حوزه اطلاع‌رسانی در این یک سال قبل به طور تدریجی در حال شکل‌گیری است. ما متوقف و ایستا نبودیم و تحول تدریجی در حال شکل‌گیری بود.

بهادری جهرمی تأکید کرد: شورای اطلاع‌رسانی در استان‌ها در یک اصلاح، ریاست این شورا را به استاندار واگذار کرده است. ترکیب شورای اطلاع‌رسانی فرابخشی‌تر شده است. از جمله این اصلاحات خوب تفکیک حوزه وظایف و اختیارات سخنگو از ریاست شورای اطلاع‌رسانی دولت بود.