سخنگوی دولت در واکنش به سرکوب اعتراضات در انگلیس علیه شهروندانش گفت: این وقیح‌تر از ‎استاندارد دوگانه است!

به گزارش مروز نیوز، علی بهادری جهرمی روز شنبه در حساب خود در صفحه توئیتر در واکنش به سرکوب اعتراضات در انگلیس نوشت: در ایران به جنگ داخلی دعوت می‌کنند، اما در کشورهای خودشان، پشت نقاب قانون به پلیس اختیارات فوق‌العاده می‌دهند تا مثل آب خوردن معترضان را سرکوب کند! این وقیح‌تر از ‎استاندارد دوگانه است!

سخنگوی دولت گفت: نظام پادشاهی انگلستان برای سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم دست به دامان ارتش شده است که انگلیس باید از اعمال خشونت علیه شهروندانش خودداری کند.

بهادری جهرمی این را هم گفت که ما با دقت رفتار آنها با مردمی که نگران زمستان سخت و خشمگین از سیاست ریاضت اقتصادی، تبعیض و نابرابری هستند را زیرنظر داریم.