نخستین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش مرور نیوز، نخستین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت ظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

مخبر در این جلسه با اشاره به مصوبه اخیر مبنی بر اختیارات جهت مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: امکان و فرصت خوبی برای مولدسازی دارایی‌ها در اختیار دولت قرار گرفته که امیدوارم بتوانیم از این امتیاز برای حل مسائل کشور استفاده کند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت در حقیقت به معنای خروج از انجماد دارایی‌ها و آزادسازی ثروت ملی حبس شده است که باید تلاش کنیم از این طریق، شاهد کارآیی، بهره وری، اثربخشی و بازدهی باشیم.

مخبر با تأکید بر اینکه دولت تلاش کرده بهره وری دارایی‌ها را از خود آغاز کند، تصریح کرد: علیرغم اینکه بخش زیادی از دارایی‌ها در اختیار دولت بوده، اما در سال‌های گذشته اتفاق مثبتی در جهت مولدسازی این دارایی‌ها صورت نگرفته که لازم است موانع و مسائل پیش روی این اقدام مهم احصاء و برای رفع آن‌ها چاره اندیشی شود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت باید مراقبت کنیم تا گرفتار مسائل دست و پاگیری که تاکنون وجود داشته نشویم و آیین نامه اجرایی مولدسازی باید به نحوی تدوین شود که بستر‌های لازم را برای تحقق اهداف ترسیم شده فراهم کند و در عین حال کاملاً شفاف، مطمئن و روشن باشد.

مخبر تأکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس آیین نامه تدوین شده را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد تا ظرف دو هفته آینده نظرات و دغدغه‌های دستگاه‌ها دریافت و آیین نامه اصلاحی در جلسه آتی برای تصویب نهایی مطرح شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر اهیمت اقناع افکار عمومی برای تحقق اهداف مورد نظر در مولدسازی دارایی تاکید و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم یک حرکت فراگیر عمومی در مولدسازی دارایی‌های دولت شکل گیرد تا موانع پیش روی اجرا، به سرعت برطرف شود.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان خصوصی سازی گزارشی از مسیر‌های طی شده جهت تدوین آیین نامه ارائه کرد و به تشریح اهداف، چالش ها، وظایف و اختیارات و ضمانت اجرایی برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت.