وزیر امور خارجه گفت: اقدام توهین آمیز و خارج از نزاکت نشریه‌ای فرانسوی در انتشار کاریکاتور علیه مرجعیت دینی و سیاسی بدون پاسخ قاطع و مؤثر نخواهد بود.

به گزارش مرور نیوز، حسین امیرعبدالهیان در پیام در صفحه شخصی خود در توئیتری، نوشت: اقدام توهین آمیز و خارج از نزاکت نشریه‌ای فرانسوی در انتشار کاریکاتور علیه مرجعیت دینی و سیاسی بدون پاسخ قاطع و مؤثر نخواهد بود.

وزیر امور خارجه عنوان کرد: به دولت فرانسه اجازه نمی‌دهیم پا را از گلیم خود فراتر گذارد.