پدر مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درگذشت.

به گزارش مرور نیوز، امروز سیدجلال میرسلیم پدر سیدمصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درگذشت.