وزیر امور خارجه ایران در دیدار ایساکا امام دبیر کل دی هشت، سازمان دی هشت را یک ساز و کار مفید منطقه‌ای توصیف کرد.

به گزارش مرور نیوز، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در دیدار ایساکا امام دبیر کل دی هشت، سازمان دی هشت را یک ساز و کار مفید منطقه‌ای توصیف کرد. در این دیدار که در حاشیه برگزاری اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری منطقه‌ای در تاشکند صورت گرفت، دبیر کل سازمان دی هشت گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه کرد و ضمن اشاره به نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در تحولات و تعاملات درون سازمانی خواستار برگزاری نشست وزرای انرژی کشورهای عضو دی هشت شد.

وزیر امور خارجه ایران ضمن تشکر از گزارش ارائه شده، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌ها و همکاری‌های بالفعل و بالقوه این سازمان به طور کامل حمایت خواهد کرد.