رسانه شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد که انتظار بود که واکنش باکو به حادثه سفارت ناظر بر حل مساله باشد نه تنش افزایی.

به گزارش مرورنیوز، رسانه شورای عالی امنیت ملی نوشت: در حمله به حرم مطهر شاهچراغ چند نفر از تروریست ها و عوامل حامی آنها دارای گذرنامه آذربایجانی بودند اما ایران هیچگاه سعی نکرد این موضوع را به وجود هماهنگی میان تروریست ها و دولت آذربایجان تفشیر کند لذا انتظار بود که واکنش باکو به حادثه سفارت ناظر بر حل مساله باشد نه تنش افزایی.