وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به وقوع زلزله در ترکیه و سوریه، گفت: آماده هرگونه مساعدت هستیم.

به گزارش مرور نیوز، امیرعبداللهیان ضمن تسلیت در خصوص وقوع زلزله در ترکیه و سوریه، در توئیتی چنین نوشت:

تأثر و تأسف عمیق خود، دولت و مردم ایران از وقوع زلزله شدید در مناطقی از دو کشور دوست، همسایه و مسلمان ترکیه و سوریه که به جانباختن و مجروح شدن جمع زیادی از شهروندان دو کشور منجر شد، اعلام و با دولت ها و ملت های ترکیه و سوریه ابراز همدردی می‌کنم.

آماده هرگونه مساعدت هستیم.