شهردار تهران در حاشیه جلسه دولت در خصوص قبوری که قرار است به شهرداری عوارض بدهند، توضیح داد.

به گزارش مرور نیوز، شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره مساله اخذ عوارض از قبور توضیح داد و آن را مربوط به قبور عمومی ندانست.

 علی رضا زاکانی درباره موضوع دریافت عوارض از قبور، اظهار کرد: اصلا موضوع مربوط به آرامگاه های خانوادگی است که از سابق رسم بوده که در ازای ارایه خدمات، سالانه پولی از آنها گرفته می‌شد. این طرح مربوط به قبور عمومی نیست.