سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: برگزار کنندگان با اقدامات خود ضربه اساسی به اعتبار این کنفرانس وارد کردند و تریبون را به افراد معلوم الحال دادند.

به گزارش مرور نیوز، ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: به خطر افتادن سلطه غربی‌ها بر جهان، در نشست امنیتی مونیخ نمود بیشتری داشت و ما گمان می کنیم که امسال این کنفرانس به نام امنیت اما به کام جنگ و جنگ طلبان تشکیل شده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: کنفرانسی که به نام امنیت تشکیل شده باشد، باید فرصت برابر و مساوی به همه اعضای جامعه جهانی بدهد که دیدگاه ها و ارزیابی های خود را نسبت به فرصت ها و چالش های مرتبط با امنیت بین‌المللی و نظم جهانی و ساز و کارهایی که به تحکیم و تقویت ثبات و امنیت کمک می کند، را در این ارتباط بیان کنند.

کنعانی با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مهم تعیین کننده و بلامنازع در تعمیق و تحکیم امنیت منطقه‌ای و از کشورهای موثر و کمک کننده در تحکیم امنیت بین المللی است»، اظهار داشت: اینکه این کنفرانس به نام کنفرانس امنیتی تشکیل شود و از کشورهای تعیین کننده مانند جمهوری اسلامی ایران و کشور مهمی مانند روسیه دعوت نکنند به معنای این است که فرصت را برای طرح دیدگاههای مختلف و دیدگاه‌های چندجانبه در خصوص نظم و امنیت بین المللی گرفته اند و این فرصت را در اختیار یک طرف و یک جریان که به دنبال تحکیم یکجانبه گرایی در حوزه بین‌المللی اس قرار دادند .

وی ادامه داد: اشتباه فاحشی است که امسال برگزار کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ مرتکب شدند و مانع طرح دیدگاه‌های متفاوت و دیدگاههای متفاوت با ویژه با دولت آمریکا به دنبال یک جانبه گرایی در نظم بین المللی شدند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه با این اقدامات «به اعتبار کنفرانس امنیتی مونیخ ضربه اساسی و جدی وارد کرده‌اند» افزود: اشتباه دیگر اینکه برگزار کنندگان این کنفرانس به جای دعوت از جمهوری اسلامی ایران را به افراد معلوم الحال و بی‌هویتی دادند که نگاه ملت بزرگ ایران نسبت به آنها کاملاً روشن و واضح است؛ فرزند یک دیکتاتور مخلوع و فراری از وطن به عنوان یک دعوت شده در اجلاس و کنفرانس امنیتی مونیخ است که این کار یک دهن‌کجی به ملت بزرگ ایران و یک بی اعتباری و رسوایی بزرگ برای کنفرانسی است که ادعای تاثیرگذاری در امنیت بین‌المللی دارند.

کنعانی افزود: دعوت از چنین افرادی مداخله فاحش در امور داخلی کشور بزرگ است که در تامین امنیت منطقه‌ای و تامین امنیت اروپا نقش بلامنازع داشته است.

وی خاطر نشان کرد: نقش ایران در سالهای گذشته به ویژه در یک دهه اخیر در مقابله با تروریسم جریان سیاه تکفیری و داعشی کمک بزرگی به نظم و امنیت منطقه‌ای و ایجاد امنیت برای اروپا و کشورهای غربی بود، اشتباه فاحشی است که امسال برگزار کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ و دولت آلمان مرتکب شدند و فرصت را در اختیار جنگ‌طلبان قرارداد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: به نظر می رسد امسال بیش از هر زمان دیگری فرصت را در اختیار دولت آمریکا قرار دادند که تندروهای این کشور مواضع یک جانبه خودشان را در ارتباط با نظم و امنیت بین‌المللی از طریق امنیتی مونیخ برای بیان کنند و امیدوار هستیم دولت آلمان و برگزارکنندگان این کنفرانس در سال آینده این اشتباه فاحش خود را جبران کنند و اعتبار از دست رفته این کنفرانس را تا حدودی برگردانند.

کنعانی در پاسخ به سوال رسانه روسی درباره کنفرانس امنیتی مونیخ و دعوت نکردن از ایران و روسیه گفت: کنفرانسی که به نام امنیت برگزار می شود، قاعدتاً باید محمل و یک کرسی متوازنی را برای طرح دیدگاه های مختلف و جهانی را مطرح کند اما برگزار کنندگان فرصتی را برای برخی افراد و جریان های شناخته شده که هم عملکرد ضد امنیتی داشتند و بازیچه برخی کشورها بودند، فراهم کردند.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه دعوت نکردن از ایران و روسیه به کنفرانس امنیتی مونیخ اشتباه فاحش برگزارکنندگان آن بود، اظهار داشت: اگر بنا است در این کنفرانس در ارتباط با امنیت بین المللی تبادل نظر بشود از بین بردن فرصت برای تعدادی از کشورها به ویژه اگر کشورهای موثری در حوزه امنیت بین‌المللی باشند و ایراد تریبون و جایگاه یک جانبه برای طرح دیدگاه‌های یک جانبه گرایانه به معنای از بین بردن فرصت برابر برای طرح دیدگاه‌های کمک کننده در حوزه امنیت بین‌المللی است.

وی افزود: این همان رفتار یکجانبه گرایانه است که در سیاست بین الملل برخی از کشورها مایل هستند دنبال کنند؛ چنین رویکردیی که فرصتی را فراهم کرده‌اند برای برخی افراد و جریان های شناخته شده که هم عملکرد ضد امنیتی در ارتباط با کشورهای مشخص داشته اند و هم بازیچه برخی از کشورها بوده اند در رفتارهای مداخله جویانه و ضد امنیتی علیه دیگر کشورها بوده اند،کمک کننده به صلح و امنیت من بین المللی نیست.

کنعانی تاکید کرد: دیدگاه های متوازن و طرح دیدگاه‌های مختلف که بیانگر صدای جهانیان در کرسی های بین المللی باشد می تواند کمک کننده باشد و رفتاری غیر از این، قطعاً رفتار غیرحرفه‌ای است که امسال برگزار کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ مرتکب شدند و همانطور که گفتم امیدوارم این اشتباه خودشان را در سال‌های آینده جبران کنند.

 

امیدوارم آژانس در چارچوب وظایف تخصصی خود عمل کند

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد ادعاهای خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در مورد غنی سازی ۸۴ درصدی اورانیوم از سوی ایران گفت: درباره این گزارش که در رسانه ها آمده است، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این زمینه توضیحات دقیق و فنی را ارائه کرده‌است و من شما را به اظهارات دقیق آقای کمالوندی ارجاع می‌دهم.

کنعانی با تاکید بر تعهد ایران به معاهده ان پی تی و موافقتنامه جامع پادمان اظهار داشت: همکاری فنی جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک اصل مهم برای کشورمان است و به طور متقابل انتظار داریم که آژانس رفتار حرفه ای خود را در ارتباط با مساله و موضوع فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز ایران داشته باشد و به اصول و چارچوب های همکاری حرفه ای و تخصصی با کشورهای عضو از جمهوری اسلامی ایران پایبند باشد و استفاده سیاسی از آژانس جایگاه حرفه ایی سازمان مهم بین المللی را مخدوش می‌کند.

وی ادامه داد: طرح مواردی از این دست که قاعدتاً می بایست در ارتباط های فنی و تخصصی و در دیدارهای دوجانبه مورد تبادل نظر گفتگو و بررسی قرار بگیرد در رسانه‌ها نشانه فاصله گرفتن آژانس از رفتار حرفه‌ای و جایگاه تخصصی خود است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این اقدام را قوی ترین استفاده ابزاری از آژانس دانسته و سوء استفاده از آن در روند مذاکرات رفع تحریم ها مردود می‌دانیم.

کنعانی ادامه داد: چارچوب مذاکرات در ارتباط با رفع تحریم های ظالمانه و یکجانبه علیه ایران و بازگشت مسئولانه همه طرف‌ها به توافق هسته ای روشن و مشخص است و باید در همان چارچوب امتداد و استمرار پیدا کند؛آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در چارچوب وظایف حرفه‌ای و تخصصی که در ارتباط با توافق هسته‌ای به آنان محول و واگذار شده است، وظایف تخصصی خود را ایفا کند.

 

رژیم صهیونیستی به اتهام زنی عادت کرده است

کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله ایران به این کشتی خود گفت: این اتهام را قویاً رد می‌کنیم؛ رژیم صهیونیستی همانند آمکریکا به اتهام زنی علیه جمهوری اسلامی ایران عادت کرده است. ایران از کشورهای موثر برای حفظ امنیت و آزادی کشتیرانی در آبهای بین المللی است و به تلاش های خود در ارتباط با واحد امنیت و آزادی کشتیرانی در آبهای بین المللی ادامه می‌دهد.

سخنگوی وزارت خارجه با یادآوری نقش بسیار موثر و تعیین کننده ایران در امنیت فراگیر برای همه کشورها به منظور استفاده از فرصت های کشتیرانی در آبهای بین المللی، تاکید کرد: رژیمی که امنیت دیگران را به مخاطره می اندازد و به امنیت ملت ها و دیگر کشورها پایبند نیست و خود را در معرض تهدید متقابل قرار می دهد و در طول تاریخ تاسیس نگین خود نقش بی‌ثبات کننده فراگیر در منطقه و حوزه بین‌المللی داشته است، حق ندارد به دیگران اتهام وارد کند.

کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد عدم فعالیت تبیینی سفرا گفت: ارزیابی شما دقیق نیست و در طول چندماه گذشته سفارت خانه های ما و سرکنسولگری های ما به رغم سختی شرایط فعالیت های دیپلماتیک خود را قرار دارند و اتفاقا کشورهای مدعی گردش اطلاعات آزاد حتی از حداقل امکانات هم برای نمایندگی های ما دریغ کردند و فضا را به سمت یکجانبه طراحی کردند.

وی در ادامه گفت: در برخی از شرایط سختی که در کشورهای غربی وجود داشت اما سفارت خانه های ما امسال همه روز ملی جمهوری اسلامی ایران را باشکوه برگزار کردند و مشارکت خوبی را شاهد بودیم و در اغلب کشورها مقامات محلی هم در سطوح مختلف شرکت کردند و دنیا فقط چند کشور اروپایی نیست و به هیچ وجه آن ها جامعه بین المللی را نمایندگی نمی کنند و حتی مردم خود را نمایندگی نمیکنند چراکه نخبگان و فعالان سیاسی آن کشورها در مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند.

 

توضیح درباره برنامه سفر امیرعبداللهیان به هند

وی در پاسخ به سوالی در مورد سفر آقای امیر عبداللهیان به هند و ادعای لغو آن گفت: این روزها وزیر امور خارجه برنامه‌های متراکمی دارند و به همین دلیل سفرها بر اساس اهمیت و اولویت، اولویت بندی می شوند.

کنعانی روابط تهران و دهلی نو را دوستانه توصیف کرد و با یادآوری روابط دو کشور در حوزه های مختلف و تبادل نظر مقامات عالی کشور در سطوح مختلف با یکدیگر اظهار داشت: برای حضور وزیر امور خارجه کشورمان در اجلاس موسوم به اجلاس اجرایی سینا، در حال بررسی و زمان بندی بودیم که با کمال تاسف شاهد یک اقدام غیر حرفه‌ای در تهیه کلیپی از سوی برگزار کننده که بنیادی خصوصی به نام «آر اف» است، بودیم که مورد انتقاد و اعتراض سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ایران و هند در طول سال‌های مختلف متعهد و پایبند در چارچوب روابط دوستانه به مداخله نکردن در امور داخلی یکدیگر بودند، اظهار داشت: اقدام برگزار کننده در این زمینه اقدام کاملاً غیر حرفه‌ای و متناقض با رویکرد سازنده دو کشور در امور مداخله در امور داخلی یکدیگر بود و به رغم فشردگی برنامه های سفر وزیر و اینکه تلاش شده بود امکان حضور فراهم شود، تا جایی که اطلاع دارم تاکنون چنین سفری قطعی نشده است.

کنعانی اظهار داشت: آقای وزیر سفرهای دیگری از جمله سفر قریب الوقوعی به عراق خواهند داشت اما فعلاً برنامه مشارکت در اجلاس در هند در برنامه کاری آقای وزیر قرار ندارد.

 

ایران هراسی سیاست شناخته شده صهیونیست‌هاست

از سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات اخیر عباس عراقچی مذاکره کننده سابق هسته ای ایران در مورد بدنام سازی ایران در عرصه بین‌المللی و اینکه راه حل چیست، سوال شد که وی گفت: تهدید نماینده جمهوری اسلامی ایران، ایران هراسی و تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران و اهریمن سازی از آن روش شناخته شده و دیرینه تعدادی مشخصی از کشورها از جمله رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی در بیش از چهار دهه گذشته بوده است.

کنعانی با تاکید بر اینکه رویکرد غیر سازنده و غیر حرفه‌ای به هیچ وجه رویکرد جدیدی نیست، افزود: جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، کشوری اثرگذار در حوزه تامین امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است و مناسبات آن با کشورهای مختلف در زمینه های مختلف برقرار است و اعمال چنین سیاست هایی از سوی این کشورها نشان‌دهنده موفقیت جمهوری اسلامی ایران در ناکام گذاشتن چنین سیاست‌های غیرسازنده ای است.

سخنگوی وزارت امور خارجه به تقویت روابط کشورمان با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: ایران در حوزه مناسبات با کشورهای مهم و عضویت در سازوکارهای چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تاکنون موفق بوده است و این بدان معناست که در در سیاست خارجی خود با وجود این تهدیدها و اقدام های مخرب موفق عمل کرده است.

وی ادامه داد: اینکه برخی مانع حضور ما در نشست هایی مانند کنفرانس مونیخ می شوند، نشان می دهد که صدا و منطق جمهوری اسلامی ایران صدا و منطقی قوی و مورد پذیرش و محل توجه در حوزه افکار عمومی دنیاست و بنابراین ارزیابی ما این است که جمهوری اسلامی در این زمینه تاکنون موفق به عمل کرده است.

کنعانی در ادامه افزود: پذیرش برجام و گفتگو با جمهوری اسلامی در شرایطی که ۶ کشور که ادعای جایگاه بین‌المللی دارند هم نشان می دهد که ایران توانسته به رغم دشمنی ها در حوزه بین‌المللی جایگاه خود را تقویت کرده و توان امنیت سازی خود را اثبات کند و نشان بدهد در سازوکارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نقش جمهوری اسلامی ایران قابل نقض و نادیده انگاشتن نیست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: ایران به رویکرد سازنده خود در چارچوب تنظیم روابط با کشورهای مختلف و حوزه های مختلف جغرافیایی مبتنی بر سیاست خارجی متوازن و پویا ادامه می دهد و در این رویکرد هیچ کدام از کشورها نادیده انگاشته نخواهد شد.

به گفته کنعانی، توسعه مناسبات با آسیا، چین و روسیه به معنای نادیده گرفتن ظرفیت های همکاری با دیگر کشورها نیست و ما در همین چارچوب با تاکیدات ریاست جمهوری دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی را به پیش خواهد برد.

 

مذاکرات غیرمستقیم برای تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا 

وی در پاسخ به سوالی در مورد استرداد مجرمین و ایرانیان خارج از کشور گفت: آمار دقیقی نداریم و به دلیل گستره حضور ایران طبیعتاً در کشورهای مختلف شهروندانی داریم که متاسفانه در زندان به سر می برند.موضوع تبادل زندانیان یکی از موضوعات مهم وزارت خارجه است و با برخی از کشورها در این زمینه نیز موافقت نامه های داریم که تلاش خوبی انجام شده است و حتی کشورهایی که متاسفانه مرتکب جرم شده اند و موفقیت های خوبی را شاهد بودیم و به طور مثال در کشور امارات شاهد ۲۰ تن از هموطنان ایرانی بودیم.

کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد ادعای رسانه آمریکایی در مورد تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا با وساطت قطر گفت: در مورد مذاکرات غیرمستقیم وجود دارد و ما هم تایید کنیم و تبادل زندانیان با واسطه صورت گرفته در حال انجام بود که با بدعهدی آمریکا انجام نشده است که اغلب زندانیان برای دور زدن تحریم ها مورد بازداشت قرار گرفتند و از نقش دولت قطر تشکر میکنیم و با حل مسائل فنی و تکنیکی در حال انجام است.

 

جمهوری آذربایجان به آداب دیپلماتیک پایبند باشد

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد بدهای دولت کره به ایران گفت: استدلال کره در مورد بدهی های ایران که به دلیل آمریکا متوقف شده است درست نیست و ما در این زمینه از روش های مختلف استفاده میکنیم و در مورد اظهارات رییس جمهور کره که اقدام غیر حرفه ای است.

وی در خصوص لفاظی های آذربایجان علیه ایران گفت: موضع دیروز ما صحیح بوده و طرف آذری به روش های دیپلماتیک پایبند باشد و از موضوعی که میتواند از چارچوب فنی و حقوقی و رفع سو تفاهم قرار بگیرد از روش های غیر حرفه ای دوری کند.

کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد اخراج رژیم صهیونیستی در کنفرانسی در آفریقا و ادعای علیه ایران گفت: رژیم صهیونیستی به دلیل ماهیتی که دارد که از سوی کشورها مردود است و اخراج ان ها نشان دهنده آن است که این رژیم مطلوب نیستند و سیاست های عادی سازی با فشار آمریکا به هیچ وجه به معنای پذیرش چنین رژیمی نیست.

وی در مورد پرویز ثابتی نفر دوم ساواک در کشور آمریکا گفت: این هم یکی از فهرست مطالبات ایران از آمریکا بابت ۴۴ سال دشمنی عمیق با آمریکا است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال  در مورد گفت و گوی امیر عبداللهیان با بورل و سفر گروسی به تهران گفت: آقای گروسی باید پاسخگو باشد که چرا فعالیت های آژانس به رسانه درز پیدا میکند و ما تاکید میکنیم باید در چارچوب فنی باشد و مشکلی برای سفر هیأت آژانس وجود ندارد و گفت و گوهای بورل و امیر عبداللهیان در روند مذاکرات رفع تحریم هاست و مسئول گفت و گو میان مذاکرات جاری است و ایران حفظ توام با آرامش است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات ایران و عربستان گفت: چنانچه تمرکز اساسی برای روابط دو کشور باشد نیازمند اراده سیاسی است که باید ببنیم شکل خواهد گرفت یا خیر.

کنعانی در پاسخ به سفر عراق گفت: در مورد موضوعات مختلف از جمله ایران و عراق انجام خواهد شد و در چارچوب روابط کشورهای دوست و همسایه خواهد بود و از هر کشوری که با نگاه به حفظ چارچوب های عادلانه از سرگیری برجام بتوانیم نقش سازنده ای ایفا کنیم از این نقشی استقبال می‌کند.