معاون اجرایی رئیس‌جمهور از برکناری ۵ مدیر استان بوشهر با دستور رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر با بیان اینکه با دستور رئیس جمهور مدیران استان بوشهر ارزیابی شدند، اظهار داشت: ۵ مدیر استان مورد تشویق قرار می‌گیرند و ۵ مدیر هم برکنار می‌شوند.

وی با بیان اینکه در آستانه سفر رئیس جمهور به استان بوشهر براساس ارزیابی‌های بعمل آمده، علاوه براین تعداد، چند مدیر دیگر هم برکنار شده‌اند، افزود: این روند در سایر استانها نیز اجرایی می‌شود.