شهروز برزگر، با یادآوری این مطلب که مردم پا به پای نظام ایستاده اند و چهل سال است که تحریم هستیم، گفت: بنابراین باید متحد باشیم و با این اتحاد و انسجام و وحدت ملی از تحریم ها عبور می کنیم.

به گزارش مرورنیوز، شهروز برزگر، درباره دور جدید تحریم های آمریکا، افزود: به طور قطع سیاست تحریم های نفتی آمریکا شکست خورده و در این زمینه موفق نخواهد شد، به دلیل این که با اعلام تحریم ها بلافاصله قیمت نفت به صورت صعودی بالا رفت که این امر موجب عقب نشینی این کشور از موضع تحریم نفتی شد و 8 کشور را مستثنی کرد که نفت ایران را می توانند بخرند.

وی با تاکید بر این که ایران هم در قیمت نفت و هم در بحث های دیگردر منطقه و جهان تعیین کننده است، گفت: تحریم ها آنقدر تاثیرگذار نیست که نتوانیم آن را مدیریت کنیم، چراکه هم ارز کافی داریم و هم تمهیدات و برنامه ریزی هایی شده است که که از این شرایط با موفقیت عبور کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری این مطلب که مردم پا به پای نظام ایستاده اند و چهل سال است که تحریم هستیم، تاکید کرد: بنابراین باید متحد باشیم و با این اتحاد و انسجام و وحدت ملی از تحریم ها عبور می کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز