مجلس شورای اسلامی یک طرح دوفوریتی برای ممنوعیت برگزاری افطاری با استفاده از هزینه‌های دولتی را در دستور کار قرار می دهد .

به گزارش مرور نیوز، محمد جواد ابطحی گفت : طرحی با قید دو فوریت تدوین کردیم که در آن ممنوعیت دادن افطاری و هدایا از اعتبارات غیرشخصی پیش‌بینی شده است. در این طرح تمام دستگاه‌های ذیل ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری از این‌که به عناوین مختلف از اعتبارات دستگاه‌هایشان افطاری بدهند منع می‌شوند.

وی ادامه داد: این ممنوعیت سال ۱۳۹۷ در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، اما در بودجه سال ۱۳۹۸ این حکم حذف شد و راه برای این کار باز شد، لذا ما این طرح را تدوین کردیم تا جلوی این کار را بگیریم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز