سخنگوی کمیسیون شوراها از تصویب کلیات طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، در جلسه امروز، طرح تشکیل استان اصفهان شمالی که از سوی ساداتی نژاد مطرح شده بود مورد بررسی قرار گرفت. کلیات این طرح در جلسه امروز به تصویب رسید و قرار شد در جلسه آینده کمیسیون شوراها جزئیات این طرح با حضور نمایندگان مربوط مورد بررسی قرار گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز