مجلس با کلیات طرح اصلاح بند پ ماده ۶۰ قانون پنج ساله ششم موافقت کردند که به موجب آن ایستگاه‌های شتاب نگاری در کشور توسعه و نوسازی خواهند شد.

به گزارش مرور نیوز، در جلسه علنی مجلس کلیات طرح اصلاح جزء یک بند "پ" ماده "۶۰" قانون پنج ساله ششم توسعه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

به موجب این طرح به شبکه ایستگاه‌های شتاب نگاری کشور در پی برنامه ششم توسعه ضمن نوسازی دستگاه‌های موجود، حداقل هزار ایستگاه جدید اضافه می‌شود و شبکه لرزه نگاری و پیش نشانگرهای زلزله نیز به حداقل ۴۰۰ دستگاه افزایش می‌یابد. اولویت در توسعه این شبکه‌ها با مناطق زلزله خیز با خطر نسبی بالا و همچنین پهنه‌های جمعیتی با تراکم بالا است. مدیریت یکپارچه و متمرکز شبکه شتاب نگاری توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌گیرد.

در ضمن ظرفیت شبکه شتاب نگاری باید در قطع و وصل شریان‌های حیاتی در هنگام بروز زلزله به کار گرفته شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه ششم توسعه در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پهنه و حریم گسل‌های شهری را مطالعه و شناسایی نماید.

همچنین در این شهرها و در نقشه های طرح تفصیلی بر اساس مطالعات پهنه‌بندی لرزه‌ای و پهنه و حریم گسل‌ها محل احداث ساختمان‌ها با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز