وزیر راه و شهرسازی گفت: واقعا اگر افرادی سلطان مسکن را می شناسند، به دستگاه های اطلاعاتی و قضایی وی را معرفی کنند تا بازار را ملتهب نکند.

به گزارش مرور نیوز، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا اخباری مبنی بر اینکه یک نفر در تهران 700 تا 2500 واحد مسکونی دارد، صحیح است؟ گفت: نمی دانم این حرف ها برای چه مطرح می شود. این روزها می گویند سلطان مسکن ! سلطان مسکن یعنی چی؟ این حرف ها را چه کسانی می زنند؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وجود سلطان مسکن را تکذیب می کنید؟ گفت: من چنین فردی را نمی شناسم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: کسی می آید و چنین ادعاهایی را مطرح می کند و حتی می گوید یک نفر هست که صبح به صبح قیمت مسکن و اجاره را تعیین می کند. این اخبار کذب است. مگر می شود که خبر کذبی را مطرح و جامعه را ملتهب کرد و بعد به واسطه آن دولت را زیر سوال برد؟

اسلامی تاکید کرد: این سلطان مسکن کیست؟ اگر واقعا چنین فردی وجود دارد و شما آن را می شناسید، چرا به دستگاه های اطلاعاتی او را معرفی نمی کنید؟

وی در پایان گفت: واقعا اگر افرادی سلطان مسکن را می شناسند، به دستگاه های اطلاعاتی و قضایی وی را معرفی کنند تا بازار را ملتهب نکند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز