سخنگوی شورای نگهبان نوشت: مذاکرات شورای نگهبان چند سالی است هم به صورت کاغذی و هم در پایگاه پژوهشکده منتشر می گردد. اگر برخی نمی بینند شاید عینک دیگری لازم است!

به گزارش مرور نیوز،  عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در قضایای چند روز اخیر که متأسفانه برخی آتش بیار معرکه شده بودند، دیگرانی نیز با چشمان بسته چاره کار را در انتشار مذاکرات شورا دیدند.

وی در این یادداشت ادامه داد: غافل از اینکه این مذاکرات چند سالی است هم به صورت کاغذی و هم در پایگاه پژوهشکده منتشر می گردد. اگر برخی نمی بینند شاید عینک دیگری لازم است!

سایت شورای نگهبان

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز