اکران عمومی «سیانور» ساخته بهروز شعیبی از ۲۶ آبان ماه در کانادا آغاز شد.

حبیب اسماعیلی در گفت و گو با مرور نیوز

اسماعیلی با اولین فیلم مانی باغبانی در مقام کارگردان راهی جشنواره فیلم فجر خواهد شد

توسط موسسه فیلمیران

آخرین ساخته پرویز شهبازی اوایل آذر ماه در ایران به اکران عمومی در می آید.

روز گذشته چند نفر از نمایندگان مجلس و مدیرانی از دانشگاه و سازمان تامین اجتماعی از نمایشگاه هنر تدبیر بازدید کردند.