مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر بر ضرورت همکاری با شرکت های هم خانواده تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی «وصنا»، در نشستی که امروز مهدی آزادواری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر با علیرضا بلگوری مدیر عامل بانک اقتصاد نوین داشتند، زمینه­ های همکاری مشترک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست که در محل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر برگزار شد، دکتر مهدی آزادواری برای گسترش همکاری های آتی در حوزه تعاملات مشترک بازار سرمایه، بازرگانی، سرمایه گذاری و… تاکید کرد که با اقبال مدیران حاضر در جلسه همراه بود. همچنین مدیرعامل بانک اقتصاد نوین نیز به تشریح فعالیت های بانک اقتصاد نوین و زمینه همکاری مشترک مابین مجموعه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر و این بانک پرداخت. گفتنی است شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ۵٫۶ درصد سهام بانک اقتصاد نوین را در اختیار دارد که در مجموع با گروه صنایع بهشهر ارزش مجموع این سهام به حدود ۴۰ درصد می­ رسد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز