وزیر صمت با بیان اینکه هم اکنون نیاز سالانه کشور به فولاد ۳۵ میلیون تن است، گفت: صنعت فولاد در ایران پیشروی سایر صنایع است اما از نظر سودآوری، صنعت مس بالاتر از صنعت فولاد قرار دارد.

به گزارش مرور نیوز، سید رضا فاطمی امین با اشاره به نیاز کشور به فولاد اظهار کرد: هم اکنون نیاز سالانه کشور به فولاد ۳۵ میلیون تن است که صنعت فولاد توانسته با تأمین نیاز داخل، رشد صادرات را نیز ثبت کند.

وزیر صمت افزود: صنعت فولاد با رشد مناسب در جایگاه مطلوبی قرار گرفته است به طوری که ماه گذشته از لحاظ تولید ماهانه، رتبه هفتم دنیا را کسب کردیم در حالی که این رتبه از سیزده به ۱۰ و سپس به ۷ ارتقا یافته است.

وی ادامه داد: هم اکنون صنعت فولاد در ایران صنعت بسیار پیشرفته و بالغی شده و به نوعی در سایر صنایع پیشرو است؛ البته میزان سود از این صنعت در مقایسه با صنایع مانند مس کمتر است.

فاطمی امین گفت: صنعت فولاد به اندازه کافی در کشور رشد کرده است، اما با توجه به تقاضای جهانی فولاد، این صنعت نیازمند تقویت است.