مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی تصریح کرد: در این موضوع معاونت منابع انسانی، شورای کارگری و بدنه اجتماعی و فضای شهر باید کمک کنند و همچنین تیم مدیریت هم در این مرکز مستقر هستند.

به گزارش مرور نیوز به نقل از مرکز اطلاع رسانی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران؛ با حضور مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی دفتر ارتباطات مردمی شرکت سنگ آهن مرکزی در محل شهرک اهنشهر راه اندازی شد.

حمیدیان در حاشیه این مراسم گفت: از زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفتیم یکی از موضوعاتی که مطرح بود رسیدگی و ساماندهی به موضوعات قشر کارگری و مباحث مربوط به آن، دسته بندی، شناخت، حل و فصل موضوعات آنها و سایر مراجعات و مسائلی که وجود دارد را در برنامه کاری خود قرار دادیم و اینکه بتوانیم با رویکرد کارشناسی و علمی به این موضوعات رسیدگی شود.

وی افزود: شاید انتظارات بالاتر از ظرفیت های ما باشد ولی اینکه بتوانیم بررسی و دسته بندی های دقیق را رسیدگی و حداقل بدانیم که مسائل چیست و بر اساس آن اولویت بندی و به تدریج در جهت رفع آنها اقدام کنیم.

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی تصریح کرد: در این موضوع معاونت منابع انسانی، شورای کارگری و بدنه اجتماعی و فضای شهر باید  کمک کنند و همچنین تیم مدیریت هم در این مرکز مستقر هستند.

حمیدیان عنوان داشت: باید یک سازوکاری ایجاد شود تا دسته بندی و تحلیل از مجموع نیازها، موضوعات، مراجعات و ارجاعات درست و پاسخ های آنها مشخص  و یک برنامه ای برای حل کردن موارد داشته که بتوانیم در یک مسیری قرار گیریم که برای مردم موضوعات و مسائلی که حل می شود ملموس باشد.

مدیر عامل شرکت سنگ آهن در پایان خاطرنشان کرد: در این مرکز معاونت های دیگر هم مسقر و مسائل و مشکلات کارگران شرکت را پیگیری می کنند.

لازم بذکر است مکان دفتر در شهرک آهنشهر جنب دارالقرآن و ساعات کاری، روزهای شنبه ؛ دوشنبه ؛ چهارشنبه ازساعت ۹ تا ۱۳ می باشد.