رییس مرکز زلزله نگاری کشور در گفتگو با شبکه خبر گفت: زلزله به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست است و اگر پیامی هم ارسال شود مبنی بر هشدار زلزله است.