علیرضا فغانی داور بین‌المللی کشورمان که امید زیادی به قضاوت او در فینال جام جهانی امسال بود به کار خود در جام جهانی پایان داد