کارشناس هواشناسی: ادامه‌ی پایداری هوا تا ساعات آینده باعث انباشت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت می‌شود. در تهران و کرج هشدار سطح نارنجی صادر شده است. شهروندان از ترددهای غیر ضروری خودداری کنند