ساعاتی قبل یکی از بازیکنان تیم بوفالوبیلز بنام دامار هاملین، حین بازی فوتبال آمریکایی با تیم سیسیناتی بنگالز به زمین افتاد و حالا وضعش در بیمارستان بسیار وخیم گزارش شده است. عواقب مصدومیت یادآور زمانی بود که کوین اورت پس از انجام تکل در اولین بازی نیمه دوم در بازی افتتاحیه فصل 2007 بوفالو در مقابل دنور برانکو، بی حرکت روی زمین دراز کشید.