فیلمی از اعتراض یک زن خانه‌دار به وضعیت و کیفیت ساخت مسکن در حضور رهبر انقلاب واکنش‌های زیادی در فضای مجازی داشت.

به گزارش مرور نیوز، فیلمی از اعتراض یک زن خانه‌دار به وضعیت و کیفیت ساخت مسکن در حضور رهبر انقلاب واکنش‌های زیادی در فضای مجازی داشت.