در این ویدئو نگاهی انداخته‌ایم به پنج قاتل سینمای ایران که اتفاقا خیلی دوستشان داریم.

به گزارش مرور نیوز، در این ویدئو نگاهی انداخته‌ایم به پنج قاتل سینمای ایران که اتفاقا خیلی دوستشان داریم.