حجم ویدیو: 12.98M | مدت زمان ویدیو: 00:00:55

«ایران» در مرکز تکثیر یوز ایرانی در توران شهرستان شاهرود در استان سمنان شواهدی از بارداری دارد که تا زمان سونوگرافی باید به قطعیت برسد.