چگونگی و چرایی تاسیس شورای نگهبان امشب با حضور سخنگوی شورای نگهبان در برنامه نگاه یک بررسی خواهد شد.

نمایش رادیویی گیاهان شفابخش را دوشنبه ۲۵ تیر از رادیو نمایش بشنوید.

هشتاد و پنجمین سالگرد تولد داوود رشیدی در قالب ۲ برنامه در تئاتر مستقل تهران برگزار می شود.

بهاره افشاری پس از حاشیه‌هایی که برای هدیه میلیاردی‌اش از سوی شهرداری به وجود آمد، از پذیرفتن آن انصراف داد.