سریال ساعت یازده که قصه های یک راننده تاکسی اینترنتی را روایت می کند توسط سیمافیلم درحال نگارش است.

به گزارش مرور نیوز،  سریال ساعت یازده  از آثار جدیدی است که این روزها برای سیمافیلم در حال نگارش است.

امیررضا مافی طراحی و سرپرست نویسندگان این سریال را بر عهده دارد و سیناپس ۲۰ قسمت اولیه این سریال را هم به سیمافیلم ارائه داده است.

این سریال به صورت اپیزودیک خواهد بود و قرار است در هر قسمت از آن، قصه از ساعت ۱۱ شب آغاز شده و تا حدود یک ساعت هم به پایان برسد.

بخشی از داستان درباره یک تاکسی اینترنتی است و قصه هایی که راننده این تاکسی در پیرامون خود تجربه می کند. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز