با برگزاری انتخابات مدیرعامل جدید خانه مداحان با حضور اعضای هیأت مدیره محسن طاهری به مدت سه سال یه این سمت منصوب شد.

به گزارش مرور نیوز، ابراهیم صدیق مدیر روابط عمومی خانه مداحان اهل بیت(ع) اظهار داشت: هفته گذشته انتخابات مدیرعامل جدید خانه مداحان با حضور اعضای هیأت مدیره شامل مرتضی طاهری، اکبر بازوبند، مصطفی خورسندی، محسن طاهری و سیداحمد صالحی خوانساری برگزار شد و اعضاء، مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس را انتخاب کردند، اما به دلیل برخی مسائل اعلام نتایج را به امروز موکول کردند.

وی گفت: براساس این انتخابات حاج مرتضی طاهری، رئیس هیأت مدیره، حاج محسن طاهری مدیرعامل و سیداحمد صالحی خوانساری نایب رئیس شد.

براساس این گزارش، محسن طاهری از سال ۸۸ تا ۹۴ نیز طی دو دوره سه ساله به عنوان مدیرعامل این موسسه خصوصی انتخاب شده بود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز