میزان درآمد طرح پاییزه کتاب ۹۹ برای سراسر کشور اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز، طرح پاییزه کتاب ۹۹، از ۲۴ آبان ماه همزمان با هفته کتاب در سراسر کشور آغاز شد و در ۳۰ آبان ماه به پایان رسید.

در این طرح ۴۵۸ هزار و ۸۳۳ عنوان کتاب، به مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۷۳۰ ریال فروخته شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز