سیدمحمدرضا خوشرو با حکم حمید شاه آبادی به سمت مشاور معاون سیما در رسانه ملی منصوب شد

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، حمید شاه آبادی معاون سیما ی رسانه ملی در حکمی، سیدمحمدرضا خوشرو را به سمت مشاور معاونت سیما منصوب کرد.

در حکم معاون سیما خطاب به خوشرو تاکید شده است: با استفاده از ظرفیت های شبکه های سیما و حوزه های ستادی به ویژه مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما اهتمام لازم را برای ارائه برنامه ریزی مدون و نظارت مستمر در جهت ارتقای کیفی برنامه های سیما به عمل آورید.

سیدمحمدرضا خوشرو سابقه مدیرکلی فرهنگ عمومی قوه قضاییه، مدیریت گروه های پژوهش در سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد و مشاوره در پژوهش معاونت صدا را در کارنامه کاری خود دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز