دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی میزان و مبلغ فطریه امسال را اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز، دفتر آیت الله سیستانی اعلام کرد: از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد بیست‌ویک (۲۱) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی یکصد (۱۰۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیرایرانی، هفتادوپنج (۷۵) هزار تومان تعیین شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز