قائم مقام اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش با حکم محسن سوهانی مدیرکل منصوب شد.

به گزارش مرور نیوز، با صدور حکمی از سوی محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش ، حمیدرضا قربانی حسن سرایی به عنوان قائم مقام این شبکه رادیویی منصوب شد.

از جمله اقداماتی که در این حکم خطاب به قائم مقام جدید رادیو نمایش ابلاغ شده است؛ شامل بازنگری و بازمهندسی فرآیندهای اجرایی و عملیاتی موجود و بهره گیری از مزیت های رقابتی با هدف ارتقای کیفی تولیدات و بهبود بهره وری کارکنان شبکه، حضور فعال در شوراها و کمیته های ذی ربط، تشکیل و مدیریت شورای تخصصی ارزیابی تولیدات، ساماندهی امور و پیگیری مطالبات نیروی انسانی(به ویژه سرمایه های انسانی پیشکسوت)، تعامل اثربخش با حوزه های ستادی معاونت جهت رفع موانع، ارتباط مستمر و تعامل سازنده با حوزه های سازمانی و نهادها و ارگان های برون سازمانی در راستای بهره گیری از ظرفیت و توانمندی آنان در جهت تحقق اهداف و ماموریت های شبکه و طراحی و اجرای برنامه های میدانی به منظور معرفی هرچه بیشتر شبکه رادیویی نمایش است.

حمیدرضا قربانی حسن سرایی دارای دکتری تخصصی مدیریت رسانه و اطلاعات است و از ۱۸ سال پیش تاکنون عهده دار سمت های گوناگونی از جمله مدیر کانال رادیو و تلویزیون ۲۴ ساعته اردو زبان شبکه جهانی سحر از سال ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۸، مدیردفتر نمایندگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پاکستان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، مدیر کانال رادیو و تلویزیون فرانسه زبان معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، مشاور امور فرهنگی و ارتباطات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وابسته مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در گینه کوناکری بوده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز