وزیر ارشاد در نامه ای خطاب به بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، از او خواست در جهت استفاده از معادل فارسی کلمات «دز واکسن» و «دز بوستر» اقدام شود.

به گزارش مرور نیوز، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه ای خطاب به بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، از او خواست در جهت استفاده از معادل فارسی کلمات «دز واکسن» و «دز بوستر» اقدام شود.

در بخشی از این نامه آمده:

«از معادل فارسی کلمه «دز واکسن» (به معنی مقدار تجویز شده) و «دز بوستر» (به معنی باقی مانده) استفاده شود.»

تصویر نامه وزیر ارشاد به وزیر بهداشت را در ادامه ببینید:

وزیر ارشاد

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز