معاون سیاسی صداوسیما سرپرست اداره کل اخبار صدا را منصوب کرد.

به گزارش مرور نیوز، علیرضا خدابخشی معاون سیاسی سازمان صداوسیما محمدرضا اذرپندار را به سمت سرپرستی اداره کل اخبار صدا منصوب کرد.

در متن حکمی که وی برای محمدرضا اذرپندار نوشته شده آمده است: «نظر به پذیرش مسئولیت رادیو پیام از سوی برادر گرامی شهاب تالی و با توجه به تجارب ارزشمند شما در معاونت سیاسی سازمان صداوسیما جنابعالی را به عنوان سرپرست اداره کل اخبار صدا منصوب می‌کنیم.»

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز