محمد کاسبی به منظور انجام عمل قلب به بیمارستان انتقال یافت.

به گزارش مرور نیوز، دختر محمد کاسبی با اشاره به عمل قلب پیش رو برای محمد کاسبی گفت: بنا به تشخیص پزشکان محمد کاسبی باید تحت عمل جراحی قلب قرار گیرد، به همین دلیل این انتقال صورت گرفته و ما منتظریم تا پزشکان معالج برای انتخاب نوع عمل جراحی و ادامه روند درمان تصمیم نهایی را بگیرند.

دختر محمد کاسبی گفت: بنا به تشخیص پزشکان پدر باید تحت عمل جراحی قلب قرار گیرد، به همین دلیل انتقال محمد کاسبی به بیمارستان قلب صورت گرفته و ما منتظریم تا پزشکان معالج برای انتخاب نوع عمل جراحی و ادامه روند درمان تصمیم نهایی را بگیرند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز