مجاهدت های مرحوم حاج نادر طالب زاده در عرصه فرهنگ و رسانه در برنامه نسیم زندگی شبکه سحر بررسی می شود.

به گزارش مرور نیوز، روز چھارشنبه(۴ خرداد) در برنامه «نسیم زندگی» کانال اردو، ابعاد انسانی و ضد استعماری و ضد صھیونیستی شخصیت منتقد معروف سینمای ایران مرحوم حاج نادر طالب زادہ بررسی خواھد شد۔

زینب مهنا همسر مرحوم حاج نادر طالب زادہ که پژوھشگر و فعال حقوق بشراست، مھمان برنامه خواھد بود۔

نادر طالب زادہ از نخبگان عرصه فرھنگی و رسانه، کارگردان و مستند ساز بودہ ۔ وی بعداز انقلاب اسلامی ایران، روزنامه انگلیسی زبان تھران تایمز و ھمچنین شبکه افق را تاسیس کرد و دبیر جشنوارہ عمار بود و در لیست تحریم امریکا قرار داشت. 

طالب زاده همچنین در دفاع مقدس حضور فعالی داشته و در جنگ بوسنی بعنوان مستند ساز حضور داشت.   

نادر طالب‌زاده (۹ اردیبهشت ۱۴۰۱) به دلیل عوارض ناشی از عارضه قلبی درگذشت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز