وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان ۲۲ دستگاه پایش شده توانست رتبه دوم دستگاه‌های موفق در صدور مجوز کسب و کارها را کسب کند.

به گزارش مرور نیوز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌واسطه مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، توانست بین ۲۲ دستگاه پایش شده، رتبه دوم دستگاه‌های موفق در صدور مجوز کسب و کارها را کسب کند.

حامد حاجی‌ملامیرزایی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در این باره گفت: کسب رتبه دوم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدور مجوز درگاه ملی مجوزهای کشور در شرایطی به دست آمده که این وزارتخانه از شهریور ماه امسال با اتصال تنها هشت سامانه اعطای مجوز از مجموع ۱۶ مجوز اعلام شده توسط هیأت مقررات‌زدایی در مرحله نخست، به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.

وی افزود: اتصال ۸ سامانه مجوزدهی دیگر مربوط به سازمان‌های تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شده است که اکنون در مراحل پایانی اتصال به درگاه قرار دارند. از زمان اتصال وزارت فرهنگ به درگاه ملی مجوزها، همه درخواست‌های صدور مجوز صرفاً از طریق این درگاه، ارسال و نتیجه هر مرحله از فرآیندِ بررسی درخواست تا زمان صدور مجوز، به درخواست کننده مجوز از طریق سامانه اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی از ارسال بیش از ۳ هزار درخواست صدور مجوز به وزارت فرهنگ به این درگاه خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تا تاریخ یازدهم آذر ماه، تعداد ۳ هزار و ۲۹۴ درخواست صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت شده که تعداد قابل توجهی از این درخواست‌ها، به صدور مجوز ختم شده است، اما به دلیل اتصال وزارتخانه از شهریورماه ۱۴۰۱، آمار این دسته از مجوزهای صادر شده، در درگاه ملی مجوزها قابل دسترسی نیست. اختلاف نظر در خصوص تعریف مجوزهای دارای ماهیت محتوایی وزارتخانه به عنوان مجوزهای کسب و کار از طریق رایزنی دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

ملامیرزایی با بیان اینکه در آینده نزدیک فعالیت صدور همه ۳۵ بخش مجوز وزارت فرهنگ در درگاه ملی مجوزهای کشور امکان‌پذیر خواهد بود، خاطرنشان کرد: درگاه ملی مجوزهای کشور، سامانه جامعی است که با هدف حداکثر شفافیت، عدالت و ارتقا بهره‌وری برای بهبود محیط کسب و کار طراحی شده است.

با توجه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب و پیرو مصوبات هیأت مقررات‌گذاری، در مرحله اول ۱۶ مجوز و در مرحله دوم ۱۹ مجوز از مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مجوزهای کسب و کار تعیین شده است که درخواست و صدور آن‌ها، فقط از طریق درگاه ملی مجوزها به نشانی www.mojavez.ir انجام می‌شود.

بر اساس اعلام آخرین آمارهای منتشر شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان ۲۲ دستگاه پایش شده رتبه دوم دستگاه‌های موفق در صدور مجوز کسب و کارها را به خود اختصاص داده است.