محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیحاتی در مورد هنرمندان بازداشتی و برگزاری جشنواره فیلم فجر به مطبوعات اعلام کرد.