همسر صبا شعردوست گفت: همسرم صبا شعردوست پس از برگزاری جلسه دادگاه نزد شعبه 26 دادگاه انقلاب و با مساعدت مقام قضایی به قید وثیقه آزاد شد.

به گزارش مرور نیوز، میلاد فدایی اصل همسر صبا شعر دوست با اعلام خبر آزادی این روزنامه نگار و فعال حوزه زنان نوشت: همسرم صبا شعردوست پس از برگزاری جلسه دادگاه نزد شعبه 26 دادگاه انقلاب و با مساعدت مقام قضایی به قید وثیقه آزاد شد.

این روزنامه نگار و فعال حوزه زنان به همراه میلاد فدایی همسرش که او نیز روزنامه نگار و فعال مدنی است در ۱۸ مهرماه در منزل شخصی خود بازداشت شدند. میلاد فدای چندی پیش با قید وثیقه از زندان آزاد شد.